בעלי תפקידים בשבט

 .בעלי התפקידים בשבט מתחלקים לצוות בוגר ולצוות צעיר.

הצוות הצעיר מורכב ממרכזים צעירים ומראשי גדודים.

הצוות הבוגר כולל את מרכז השבטים והשינשינים (ש"ש = שנת שירות), שהינם שליחים מישראל, ואת הדרג המתנדב, גזבר/ית השבט  וראש/ת השבט, שהם הורים בשבט  וכאמור עושים את תפקידם בהתנדבות.