top of page
High Fives

מי אנחנו

 זהות ישראלית ייחודית על בסיס ערכי תנועת הצופים העבריים!

שבט גפן הינו שבט צופים ישראלי השוכן ופועל ברוזלין, לונג איילנד. השבט הוקם בשנת 2014 ורשומים בו חניכות/ים בכיתות א'-י"ב.

 

שבט גפן הינו חלק מהנהגת "צבר" של תנועת הצופים העבריים, שבמסגרתה פועלים למעלה מ-25 שבטים עם כ-5,000 חניכות/ים בקהילות ישראליות בכל רחבי ארצות הברית וקנדה. הארגון הציב לעצמו כיעד מרכזי את חיזוק הקשר בין מדינת ישראל ויהודי צפון אמריקה ומקדם את הקשר של הנוער לישראל באמצעות הקניית ערכים של עבודת צוות, סובלנות, עזרה הדדית, וכבוד לאחר.

 

תנועת הצופים הינה תנועת הנוער הישראלית הגדולה בישראל ובארה"ב, תנועה שאינה פוליטית, ואינה מזוהה עם כל מפלגה או זרם דתי.

הפעילות בשבט, המהווה מסגרת חברתית בשפה העברית, שבה נוער מדריך נוער, מעודדת, בין היתר, פיתוח מנהיגות, מעורבות חברתית, ערכי דמוקרטיה, וקשר למדינת ישראל. זוהי אחת ההזדמנויות היחידות הקיימות לילדים ובני נוער באיזור להיות חלק ממסגרת מאורגנת בשפה העברית ולחוות את הקשר לזהות הישראלית שלהם בדרך בלתי אמצעית וחווייתית עם בני גילם.

התוכנית השנתית בנוייה על פעילויות שבועיות לפי שכבות גיל, באמצעות משחק, דיונים, פרוייקטים תוך שיבטיים ובין שיבטיים, ימי צופה, מחנות עם לינה, טקסים ייעודיים, ציון חגי ישראל, מוזיקה, פעילויות ספורט, והכל תוך שמירה על חוויה חיובית, המאתגרת ומדרבנת את הילדות/ים והנוער לחשיבה ולפיתוח קשרים חברתיים במסגרת ישראלית.

הפעילות מתקיימת מדי יום ראשון בשעות 4-6 אחרי הצהריים ברוזלין, לונג איילנד.

השבט ממומן ע״י דמי חבר, הנהגת צבר, אירגון מוזאיק, והקרן הישראלית-אמריקנית (IAC).

למידע נוסף:

:Friends of Israel Scouts

www.israelscouts.org

:Hebrew Scouts of Israel

www.zofim.org.il

:Mosaic United

www.mosaicunited.org

:Israeli-American Council (IAC)

www.israeliamerican.org

bottom of page