מדיניות קורונה לשנת הפעילות 2022-23

השבט פועל ללא שום מגבלות הקשורות לקורונה.