top of page

מה זה צופים?

DSC_0618.JPG

תנועת הצופים העבריים בישראל היא תנועת נוער בלתי-מפלגתית וחלק מ"התאחדות הצופים והצופות בישראל," "ארגון הצופים העולמי" ו"אגודת המדריכות והצופות העולמית." התנועה מושתתת על ערכי הציונות ועל עקרונות תנועת הצופים הבסיסים (ערכי הליבה: מעורבות חברתית, זהות יהודית, דמוקרטיה ורב תרבותיות) ומידות הצופה (עזרה לזולת, ערכי חברות ורעות, שוויון ועוד).

המנון הצופים העבריים

היה נכון למלא חובתך,
נאמן לעמך ולארצך,
בכל עת לזולת תעזור,
חוקתך הצופה שמור תשמור.
היה נכון - נכון תמיד!

היה נכון - נכון תמיד!
היה נכון חוקתך לשמור.

מידות הצופה

1) הצופה דברו אמת.

2) הצופה נאמן למדינתו, לעמו ולשפתו.

3) הצופה מועיל בחברה,אוהב עבודה, ומועיל לזולת.

4) הצופה רע לכל אדם, ואח לכל חבר.

5) הצופה אדיב.

6) הצופה אוהב את החי והצומח ומגן עליהם.

7) הצופה איש משמעת.

8) הצופה חסכן.

9) הצופה אינו נופל ברוחו.

10) הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו.

bottom of page