תשלומים והחזרים לשנת הפעילות 2021-22

דמי הרשמה - כללי

 

דמי ההרשמה כוללים תשלום עבור ימי פעילות רגילה במהלך השנה, ביטוח אישי לחניך ועניבה.
דמי ההרשמה אינם כוללים חולצת חאקי ($25), חולצה לבנה של שבט גפן ($25), תשלום עבור מחנות, פעולות "מיוחדות" וסמינרים.

שימו לב שהחיוב בכרטיס האשראי לא יהיה עבור שבט גפן אלא עבור FOIS - Friends of Israel  Scouts

אנא אל תבטלו חיובים מבלי לדבר עם גזברית השבט לפני כן, ביטול החיוב גורר קנס מפייפאל, אשר המשפחה תתבקש לשלמו.


דמי הרשמה מוקדמת לשנת הפעילות 2021-2022

חניכים שיירשמו בהרשמה מוקדמת יוכלו להנות מדמי הרשמה במחיר מוזל. הרשמה מוקדמת הוארכה עד ליום 9/12/2021. דמי ההרשמה ניתנים להחזר מלא (בניכוי דמי הרשמה של $ 35 ועמלת כרטיס האשראי בשיעור 3.5%) עד ליום 10/9/21 (9 באוקטובר) לרישום מוקדם או לאחר 3 פעילויות רגילות לרישום רגיל.

 

ברישום מוקדם:
שני ילדים ראשונים - $605 כל אחד
ילד שלישי $460

מקסימום למשפחה $1,790

ההרשמה לשנת הפעילות 21-22:

כיתות א' עד ח' (כולל צופיפניקים):

תשלומים:

לאחר רישום הילד, יש לשלם את דמי הרישום לילדים בכיתות א'-ח' על סך $660 .

 

ניתן לחלק ל-3 תשלומים חודשיים בכרטיס אשראי של $220 בזמן הרישום. בהגיעכם לשלב התשלום, במידה ואתם מעוניינים בתשלומים, אנא הכניסו את הקוד Tashlumim כדי לפצל את התשלום לעד 3 תשלומים.

כיתות ט' עד י"ב:

תשלומים:

לאחר רישום הילד, יש לשלם את דמי הרישום לילדים בכיתות ט'-י"ב על סך $660+$100 דמי פיקדון למחנות ההנהגתיים, סה"כ $760. 

 

ניתן לחלק ל-3 תשלומים חודשיים בכרטיס אשראי של $220 בזמן הרישום. בהגיעכם לשלב התשלום, במידה ואתם מעוניינים בתשלומים, אנא הכניסו את הקוד Tashlumim כדי לפצל את התשלום לעד 3 תשלומים. 


על מנת לקבל החזר, אנא פנו באי-מייל לגזברית השבט, אורלי רגב. אנא לא לפנות בעל פה או בוואטסאפ. ההחזר יחושב בהתאם לתאריך בו נשלחה הבקשה לגזברית השבט.

דמי רישום

 

דמי הרישום כוללים דמי הרשמה בסך $35 אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

 שימו לב - על מנת להנות מהמחיר המוזל יש לבצע הרשמה במערכת ולשלם את דמי ההרשמה השנתיים עד ליום 9/12/2021. פרטים בנוגע להליך ההרשמה ניתן לקרוא כאן

עזרה כלכלית

משפחות הזקוקות לפריסת תשלומים או להנחות - אנא פנו בהקדם, לאורלי או איתן. דיסקרטיות מובטחת!

 

פעולות נסיון
 

שבט גפן מאפשר הגעה לשלוש פעולות ניסיון לאחר התשלום, מספר הפעולות נספר מרגע ההגעה לפעולת הניסיון הראשונה וכולל את כל שלוש הפעולות, ללא קשר להגעת החניך.

דמי הרשמה צפויים למפעלים

 מפעלים (בעיקר מחנות עם שינה) אינם כלולים בדמי ההרשמה הרגילים, ונדרשים רישום ותשלום נפרדים

מסיבת פיג'מות 10/24-25/2021 - לכיתות ג' ומעלה, פרטים ועלות יפורסמו בהמשך (עלות 2019 $150)

מחנה חורף  12/17-19/2021 - לכיתות ג' ומעלה, פרטים ועלות יפורסמו בהמשך (עלות 2019 $295)

מחנה ט' 1/14-16/2022 - לכיתה ט' ,פרטים ועלות יפורסמו בהמשך (עלות 2019 $675)

טיול חורף 2/27/2021 - לכיתות א' ומעלה, פרטים ועלות יפורסמו בהמשך (עלות 2019 $25)

מחנה שכב"ג 2/17-21/2022 - לכיתות י' ומעלה,פרטים ועלות יפורסמו בהמשך (עלות 2019 $725)

מחנה אביב 2022 - לכיתות ג' ומעלה, פרטים ועלות יפורסמו בהמשך (עלות 2019 $305)

מדיניות החזרים

שימו לב!! במידה וחניך בכיתות ט' עד י"ב מחליט לפרוש מהצופים, אין החזרים מכל סיבה שהיא, פרט לבקשה שתתקבל לפני ה- 10/9/21 (9 באוקטובר)! דמי הרישום בסך $35 + 3.5% דמי עמלת כרטיס אשראי לא יוחזרו בשום מקרה.

 

מדיניות הרשמה מאוחרת

הרשמה עד ה-12/31/2021 דמי הרשמה מלאים

הרשמה מה 1/1/2022 ועד 2/28/2022 - כ- 70% מדמי ההרשמה

הרשמה החל מה 3/1/2022 - כ- 45% מדמי ההרשמה

להרשמה מאוחרת אנא פנו לאורלי רגב

 

התאריך הקובע לצורך התשלום הוא יום ההצטרפות לפעולות ולא יום התשלום בפועל!!

 

מדיניות הרשמה מאוחרת ליום הצופה, למחנה חורף ולמחנה אביב

בתום ההרשמה המוקדמת למחנה חורף ולמחנה אביב תתקיים הרשמה מאוחרת בתוספת תשלום של 30% לחניך

בסוף ההרשמה המאוחרת למחנה חורף ולמחנה אביב תתאפשר הרשמה במקרים חריגים ביותר, וזאת בכפוף לאישור השבט, מקום פנוי באוטובוס ובבקתות ולאישור הנהגת צבר. בנוסף, יהיה תשלום נוסף של $50-150 בהתאם לעלויות מעבר לתשלום של ההרשמה המאוחרת.

 

מדיניות ביטול הרשמה למחנה חורף ולמחנה אביב

ביטול הרשמה למחנה חורף ולמחנה אביב יתאפשר רק כל עוד מתבצעת ההרשמה המוקדמת. בתום ההרשמה המוקדמת לא ניתן יהיה לקבל החזר בגין ביטול ההרשמה למחנות

 

מדיניות החזרים למחנה ט' ומחנה שכב"ג

בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י הנהגת צבר.

Terms and Conditions for 2021-2022 Activity year