top of page

תשלומים והחזרים לשנת הפעילות 2020-21

דמי הרשמה - כללי

 

דמי ההרשמה כוללים תשלום עבור ימי פעילות רגילה במהלך השנה, ביטוח אישי לחניך ועניבה.
דמי ההרשמה אינם כוללים חולצת חאקי ($25), חולצה לבנה של שבט גפן ($25), תשלום עבור מחנות, פעולות "מיוחדות" וסמינרים.

שימו לב שהחיוב בכרטיס האשראי לא יהיה עבור שבט גפן אלא עבור FOIS - Friends of Israel  Scouts

אנא אל תבטלו חיובים מבלי לדבר עם גזברית השבט לפני כן, ביטול החיוב גורר קנס מפייפאל, אשר המשפחה תתבקש לשלמו.


דמי הרשמה מוקדמת לשנת הפעילות 2020-2021

חניכים שיירשמו בהרשמה מוקדמת יוכלו להנות מדמי הרשמה במחיר מוזל. הרשמה מוקדמת הוארכה עד ליום 9/11/2020. ניתן לקבל החזר מלא (למעט דמי רישום בסך $35 + עמלת כרטיסי אשראי בסך 3.5% שלא יוחזרו ) עד ליום 1 בנובמבר, 2020

 

ברישום מוקדם:
שני ילדים ראשונים - $575 כל אחד
ילד שלישי $400

מקסימום למשפחה $1,700

דמי רישום

 

דמי הרישום נשארו זהים לדמי הרישום משנה שעברה (פרט לילד רביעי שעלה ב-$25 בשל התייקרות הביטוח)

דמי הרישום כוללים דמי הרשמה בסך $35 אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

 שימו לב - על מנת להנות מהמחיר המוזל יש לבצע הרשמה במערכת ולשלם את דמי ההרשמה השנתיים עד ליום 9/11/2020. פרטים בנוגע להליך ההרשמה ניתן לקרוא כאן

עזרה כלכלית

משפחות הזקוקות לפריסת תשלומים או להנחות - אנא פנו בהקדם, לאורלי או איתן. דיסקרטיות מובטחת!

 

פעולות נסיון
 

שבט גפן מאפשר הגעה לשלוש פעולות ניסיון לאחר התשלום, מספר הפעולות נספר מרגע ההגעה לפעולת הניסיון הראשונה וכולל את כל שלוש הפעולות, ללא קשר להגעת החניך.

דמי הרשמה למפעלים

מסיבת פיג'מות 2020 - בוטלה

מחנה חורף 2020 - בוטל

טיול חורף 2020 - פרטים בהמשך

מחנה ט' 2021 - פרטים בהמשך

מחנה שכב"ג 2021 - פרטים בהמשך

מחנה אביב 2021 - פרטים בהמשך

מדיניות החזרים

שימו לב!! במידה וחניך בכיתות ט' עד י"ב מחליט לפרוש מהצופים, אין החזרים מכל סיבה שהיא, פרט לבקשה שתתקבל לפני 11/1/2020! דמי הרישום בסך $35 + 3.5% דמי עמלת כרטיס אשראי לא יוחזרו בשום מקרה.

 

עדכון נוהל ההרשמה לשנת הפעילות 20-21:

כיתות ג' עד ח':

תשלומים:

לאחר רישום הילד, יש לשלם את דמי הרישום לילדים בכיתות ג'-ח' על סך $630 אותם ניתן לחלק ל-3 תשלומים חודשיים בכרטיס אשראי של $210 בזמן הרישום. בהגיעכם לשלב התשלום, במידה ואתם מעוניינים בתשלומים, אנא הכניסו את הקוד Tashlumim כדי לפצל את התשלום לעד 3 תשלומים.

החזרים:

  • 1/1/2021 היא נקודת הזמן הראשונה בה תוכלו לבקש ביטול ההרשמה. הודעת הביטול צריכה להיעשות לפני ה- 1/1/2021 כדי לקבל החזר של $470.

  • 3/1/2021 היא נקודת הזמן השנייה בה תוכלו לבקש ביטול הרשמה. הודעת הביטול צריכה להיעשות לפני ה-3/1/2021 כדי לקבל החזר של $160.

 

 

צופיפניקים:

תשלומים:

לצופיפניקים- חניכים בכיתות א-ב. דמי הרישום על סך $290 ניתן לחלק ל 3 תשלומים חודשיים על סך $96 בזמן הרישום. אנא הכניסו קוד Tashlumim כדי לפצל את התשלום ל 3 תשלומים.

החזרים:

  • 1/1/2021 היא נקודת הזמן הראשונה בה תוכלו לבקש ביטול ההרשמה. הודעת הביטול צריכה להיעשות לפני ה 1/1/2021 כדי לקבל החזר של $120.

  • 3/1/2021 היא נקודת הזמן השנייה בה תוכלו לבקש ביטול הרשמה. הודעת הביטול צריכה להיעשות לפני 3/1/2021 כדי לקבל החזר של $60.על מנת לקבל החזר, אנא פנו באי-מייל לגזברית השבט, אורלי רגב. אנא אל תפנו בעל פה או בוואטסאפ. ההחזר יחושב בהתאם לתאריך בו נשלחה הבקשה לגזברית השבט.

 

מדיניות הרשמה מאוחרת

הרשמה עד ה 12/31/2020- דמי הרשמה מלאים

הרשמה מה 1/1/2021 ועד 2/28/2021 - כ- 70% מדמי ההרשמה

הרשמה החל מה 3/1/2021 - כ- 45% מדמי ההרשמה

להרשמה מאוחרת אנא פנו לאורלי רגב

 

התאריך הקובע לצורך התשלום הוא יום ההצטרפות לפעולות ולא יום התשלום בפועל!!

 

מדיניות הרשמה מאוחרת ליום הצופה, למחנה חורף ולמחנה אביב

בתום ההרשמה המוקדמת למחנה חורף ולמחנה אביב תתקיים הרשמה מאוחרת בתוספת תשלום של 30% לחניך

בסוף ההרשמה המאוחרת למחנה חורף ולמחנה אביב תתאפשר הרשמה במקרים חריגים ביותר, וזאת בכפוף לאישור השבט, מקום פנוי באוטובוס ובבקתות ולאישור הנהגת צבר. בנוסף, יהיה תשלום נוסף של $50-150 בהתאם לעלויות מעבר לתשלום של ההרשמה המאוחרת.

 

מדיניות ביטול הרשמה למחנה חורף ולמחנה אביב

ביטול הרשמה למחנה חורף ולמחנה אביב יתאפשר רק כל עוד מתבצעת ההרשמה המוקדמת. בתום ההרשמה המוקדמת לא ניתן יהיה לקבל החזר בגין ביטול ההרשמה למחנות

 

מדיניות החזרים למחנה ט' ומחנה שכב"ג

פרטים בקרוב

Terms and Conditions for 2020-2021 Activity year

Terms an Conditions 20-21
bottom of page